Έκθεση Τεχνολογίας 2016- 2017

Οι μαθητές και των τριών τάξεων, στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας, έκαναν διάφορες κατασκευές με θέματα δικής τους επιλογής.

Αφού επέλεξαν αντικείμενο, συγκέντρωσαν σχετικές πληροφορίες, το αναπαράστησαν με τη μορφή τεχνικών σχεδίων και επέλεξαν τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία πριν ξεκινήσουν την κατασκευή τους.

Με έμφαση στη σημαντική ιδέα της ανακύκλωσης, τα παιδιά εξάσκησαν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους με "άχρηστα" υλικά που αντί να καταλήξουν στον κάδο ανακύκλωσης, έγιναν χρήσιμα για τις διάφορες κατασκευές τους.

Εργάστηκαν ατομικά ή ομαδικά με βάση ένα χρονοδιάγραμμα και αφού ολοκλήρωσαν το έργο τους, το παρουσίασαν στην τάξη.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Στέλλα Κορρέ

Η αίθουσά μας, …

texnolo8 texnolo9

texnolog1 texnolog2

  …η μακέτα της,

texn9 texnol5

texnol6 

… και τα υπόλοιπα έργα της φετινής έκθεσης:

texnol8 texnol9

texn1 texn3

texn5 texn6

texn7 texn8

texnol1 texnol2

texnol4 texnol7

texnolo1 texnolo3

texnolo4 texnolo5

texnolo6 texnolo7

texnolog3 texnolog4

texnolog6 texnolog7

texnolog9